Meine Schule
Meine Schule
Meine Schule
Meine Schule
Meine Schule
MeineSchule
Oferta dla słuchaczy indywidualnych i firm

- kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
Przed rozpoczęciem kursu oferujemy Państwu test kwalifikacyjny oraz rozmowę w języku obcym (z wyjątkiem osób zaczynających naukę od początku), abyśmy mogli przyporządkować Państwa do odpowiedniej grupy pod względem umiejętności. Korzystamy z różnorodnych materiałów, skupiamy się na najlepszych publikacjach dostępnych na naszym rynku. Zajęcia wzbogacone są o słuchanie, oglądanie filmów i programów obcojęzycznych, zabawę w języku obcym, czytanie prasy obcojęzycznej, dyskusję oraz odgrywanie scenek. Praca w grupie pozwala przełamać barierę mówienia a przyjazna atmosfera sprawi, że pozbędziemy się stresu z tym związanego.

- zajęcia indywidualne
Zajęcia indywidualne są dopasowane do potrzeb ucznia i jego umiejętności. Oparte są przede wszystkim na dialogu w języku obcym. Staramy się przybliżyć słownictwo z każdej dziedziny życia i nauczyć umiejętności posługiwania się językiem obcym w każdej sytuacji zagranicą.

- przygotowanie do matury
(podstawowej oraz rozszerzonej)
Kurs, na którym rozwijane są wszystkie umiejętności niezbędne do prawidłowego posługiwania się językiem: mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu. Praca nad arkuszami maturalnymi z lat ubiegłych, odgrywanie scenek i umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym przez przyszłego abiturienta to nasz priorytet.

- przygotowanie do testów gimnazjalnych
Kurs, który przygotowuje młodzież do testu gimnazjalnego. Pracujemy nad testami z lat ubiegłych, ćwiczymy słuchanie, pisanie i swobodne posługiwanie się językiem obcym.

- przygotowanie do egzaminów
Kurs, który rozwija umiejętności komunikacji w języku obcym. Słuchacze poszerzają słownictwo, pracują nad precyzją i płynnością wypowiedzi. Zajęcia pomagają przełamać barierę językową w mówieniu.

- oferta dla firm
Proponujemy Państwu naukę języka w naszej siedzibie lub w miejscu wyznaczonym przez Państwo.

- tłumaczenia zwykłe 
Przetłumaczymy dla Państwa wszystkie pisma niewymagające pieczątki tłumacza przysięgłego.

- kursy wakacyjne
Dlaczego rezygnować z nauki podczas wakacji? Czy nie lepiej zaskoczyć swoich znajomych i przede wszystkim belfrów swoją wiedzą we wrześniu? Proponujemy kursy wakacyjne, w których utrwalimy nabytą wiedzę podczas roku szkolnego i nadrobimy ewentualne braki.