Meine Schule
Meine Schule
Meine Schule
Meine Schule
Meine Schule
MeineSchule


O nas 

Agnieszka Szymańska

Założycielka szkoły językowej Meine Schule,
mgr filologii germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Edukację językową zdobywała również w Niemczech: w Bonn w Instytut für Sprachvermittlung oraz w Berlinie
w Hartnackschule. Kurs zakończył się egzaminem
i zdobyciem certyfikatu ZOP.

Ponadto uczęszczała na studium podyplomowe przygotowujące do zawodu tłumacza j. niemieckiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami w każdym przedziale wiekowym. Nauczycielka języka niemieckiego, również języka zawodowego
- język hotelarzy.


Kamila Malinowska

Lektor języka angielskiego w szkole językowej Meine Schule, mgr filologii angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła kurs ESOL w Sandwell College w Birmingham. Dalszą edukację kontynuowała w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu. Od kilku lat pracuje jako nauczyciel języka angielskiego. Posiada doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi.


Emilia Kłys

Lektor języka niemieckiego w szkole językowej Meine Schule, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego z tytułem magistra filologii germańskiej ze specjalizacją nauczycielską i literaturoznawczą. Oprócz praktyk przygotowujących do zawodu nauczyciela zdobywała doświadczenie jako wolontariusz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonej Górze, gdzie prowadziła zajęcia z dziećmi i młodzieżą z problemami edukacyjnymi. Zainteresowania: zastosowanie multimediów i mnemotechnik w nauce języków obcych, kultura krajów niemieckojęzycznych.


Urszula Satur

Lektor języka niemieckiego w szkole językowej Meine Schule, mgr filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium we Wrocławiu. Edukację językową zdobywała również w Niemczech w szkole językowej Georg Lamers Sprachschule w Kolonii. Odbyła praktyki w Szkole Podstawowej nr 63 we Wrocławiu, w Gimnazjum nr 4 we Wrocławiu oraz w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i grupami osób dorosłych.